Velkommen til

🐾 Viken hundeklubb 🐾

For innmelding, sender du en e-post med ditt navn og adresse samt mobilnummer til

kontakt@vikenhundeklubb.no


Når det er gjort, betaler du inn kr 100,- pr person til konto nr

1105 30 59130