By-vandring

Hver torsdag kl. 18:00 møtes vi på parkeringen ved St. Joseps Hospital, og går sammen en runde rundt i byen. 

Pauser blir lagt inn, hvor hver enkelt kan trene på det de måtte ønske. 

Alle kan delta på dette. Gratis.